GIỚI THIỆU ĐẶC SẢN BÒ KHÔ

Quá trình hình thành và phát triển: Lịch sử hình thành Bò khô đặc sản Hà Trung: Khô nai Kim Hoa là tiền thân của sản phẩm Bò Khô Đặc Sản Hà Trung đã có mặt trên thị trường từ năm 1955 là một nghề gia truyền tại miền núi Sơn Hòa - Phú Yên. Từ năm 2000 hình thành cơ sở sản xuất Bò Khô Đặc Sản Hà Trung và bán rộng rãi trên địa bàn Huyện Sơn Hòa. Đến năm 2005, Bò khô đặc sản – Bò một nắng hai sương bắt đầu được người tiêu dùng biết đến và có sức cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường. Năm 2009 đến nay: Thành lập DNTN HÀ TRUNG tiếp tục mở rộng thị trường từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu và tạo thêm nhiều sản phẩm mới. Năm 2011: Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu độc quyền Bò Khô Đặc Sản Hà Trung.

Xem thêm

Tin Tức

Đặc sản bò một nắng Phú Yên mang thương hiệu Việt đến với thế giới
Đặc sản bò một nắng Phú Yên mang thương hiệu Việt đến với thế giới

Đặc sản bò một nắng Phú Yên mang thương hiệu Việt đến với thế giới

Hội chợ 320 năm Đồng Nai
Hội chợ 320 năm Đồng Nai

Hội chợ 320 năm Đồng Nai

Hội chợ Foodexpo
Hội chợ Foodexpo

Hội chợ Foodexpo

Hội chợ Roya City Hà Nội
Hội chợ Roya City Hà Nội

Hội chợ Roya City Hà Nội